Voda

Voda

Zahrady Sekal Splitter

Při realizacích klademe velký důraz na to, abychom co nejlépe propojili vodní prvek se zahradou tak, aby působili jako jeden celek. To není, obzvláště v přírodně řešených zahradách, jednoduchý úkol. Díky hydroizolaci (jezírková folie) vyvstává celá řada problémů, které je třeba individuálně řešit. Největší pochvalou pro nás je, když nám klient nebo jiný pozorovatel řekne, že to vypadá, jako by to tam bylo od nepaměti.

Každý vodní prvek, především pak koupací jezírka, kde je kladen mnohem větší důraz na kvalitu vody, není jen o vodě jako takové, ale především o tom, co v té vodě žije….Ryba? To je úplně to poslední. Mám teď na mysli především mikroskopický život -gró čisté vody. Dobře ho pěstovat a chovat je um, který dělá nejednomu klientovi velký problém, a i odborníci velmi často tápou. Sám bych lhal, kdybych řekl, že naše koupací jezírka jsou vždy stoprocentně čistá a nestydím se to říci, protože jsem se ještě nesetkal s člověkem, který by tak mohl učinit s čistým svědomím. Asi se teď nezachovám jako správný obchodník, ale nemáte-li čas, nebo peníze na firmu, která se vám o jezírko bude starat, volte bazén. Na údržbu je nesrovnatelně méně náročný a kvalita vody se dá v podstatě upravit ze dne na den. To v přírodním jezírku se čas k tomu potřebný nezřídka počítá na týdny. Každopádně povídání o vodě vydá na celou knihu. V případě vážného zájmu o jezírko, ať už koupací nebo okrasné, popřípadě rybníček, vodoteč, vodopád, se Vám velmi rád pokusím v tomto vyhovět osobně.